Samen van elkaar leren

 

carte

sprachtandem 1 In de Medoc leven naast de plaatselijke en Franse inwijkelingen redelijk veel Duitsers, Engelsen, Nederlanders en mensen van andere origine. Vaak ontstaat er echter geen onderling contact omdat men de andere taal niet machtig is, of omdat men bang is om onzin uit te kramen. Hoe er zich toch een positieve leerverhouding kan ontwikkelen (dat wij een Tandem noemen) tonen de volgende voorbeelden aan.

Tandem 1

‘The French Connection’ Het is een simpel verhaal van 2 dames die elkaar tegenkwamen en die dezelfde interesses deelden. Heel toevallig, zo’n 7 jaar geleden, ontmoetten we elkaar in St.Vivien. We zeiden elkaar ‘Bonjour’ en besloten om samen koffie te gaan drinken. Zo begon onze vriendschap en onze leerfase.
Onze situatie was gelijkaardig, we kregen vroeger de vakken Frans/Engels op school maar hebben de taal nooit gesproken. Zoals in elke nieuwe relatie kan de conversatie moeizaam verlopen in het begin. Eén van onze mannen stelde voor dat we samen zouden werken. We begonnen de lessen in de keuken. Het gevolg was dat de vragen en antwoorden gemakkelijker los kwamen.
Het was een prachtige ervaring voor ons, we vonden het leuk elkaar te helpen. We wilden hier mee voortdoen en besloten een lijstje op te stellen met mogelijke gespreksonderwerpen, die we later zouden bespreken o.a. onze familie, onze stad, favoriete vakanties, persoonlijke interesses/hobbies... We verkozen om ‘s morgens te werken en zouden 2 of 3x per week naar het haventje van St.Vivien fietsen, om daar met onze boeken te gaan studeren in de rustige omgeving van ‘La cabane du Port’.
Met der tijd werden onze gesprekken vlotter, we namen nota voor later nazicht en genoten van de koffie. Deze 1ste toevallige ontmoeting in St.Vivien bleek erg nuttig in de ontwikkeling om Frans/Engels te durven spreken samen met de vriendschap die daaruit onstaan is tussen ons en onze mannen, waarvan we hopen dat het nog lang mag duren......

sprachtandem 2 Een moeder zocht hulp voor haar schoolgaande dochter voor de Duitse Taallessen. We lieten hen kennismaken met een Duitse vriendin van ons, die hoopte gelijktijdig haar Frans te kunnen op te frissen.

Tandem 2

Vooraleer ik aangesproken werd om een 11-jarige leerling uit Pauillac met de Duitse taal op school te helpen had ik al gezocht naar mogelijkheden om dagelijks meer Frans te kunnen praten. Ik ben nog in de aanvangsfase, had al over een tandem nagedacht d.w.z. een Française te zoeken die Duits wil leren. Ik had gehoopt dat met deze studente te kunnen verwezenlijken. Het was echter te moeilijk omdat zij ook maar een beginnelinge was. Ik heb snel gemerkt dat het Frans dat ik beheerste niet voldoende was om alles in detail uit te leggen en qua leeftijd pasten we ook niet helemaal samen.
Ze kwam eraan met haar boeken en schoolschriften. Het was voor mij zeer moeilijk om me aan haar leerniveau aan te passen en deze leersituatie kwam helemaal niet overeen met wat ik me van een tandem voorgesteld had. Met mijn man Werner heeft ze dan de juiste leraar gevonden. Hij heeft besloten met haar verder te werken.
Samen met haar moeder die haar telkens naar de les brengt, neem ik dan toch een beetje deel en durf zelfs enkele woorden te zeggen. We vinden ze aardig en daarom ben ik blij dat dit contact blijft bestaan.

Tot slot: men kan ook nog op latere leeftijd talen leren. En wat zich in het begin als opgave verwijst, kan later tot een mooie vriendschap openbloeien. Weliswaar hangt het af van de wederzijdse verwachtingen en van de’chemie’tussen beiden of een tandem wel degelijk werkt. Een verzoek is het toch zeker waard!

2018 Christian Büttner (Saint Vivien), vertaling: Marleen Fillet