Wat is Médoc actif?

 

Redaktionssitzung Waar kunnen Europeanen in de Medoc Frans leren spreken? Waar kunnen Fransen hun talenkennis gebruiken? Hoe kan men de streek ontdekken? Hoe en waar kan men kennismaken met de plaatselijke inwoners? Het Web-project MEDOC ACTIF is een vereniging van een groep mensen die zich aan deze vragen interesseren en gezamenlijk proberen een klaar overzicht te scheppen door o.a.te werken met foto’s en video’s. Elke Schwichtenberg en Christian Büttner hebben samen met de medocaanse Marie-F rance Pilger een groepje Medoc-enthousiastelingen gesticht. Hun doel: anderen actief aansporen om naar de mensen toe te gaan en de inter-culturele uitwisseling in de regio te bevorderen.

Picknick Waarom zo een project opstarten in de Medoc? Deze streek is sinds 10-tallen jaren vooral geliefd en gekend door de Duitse vakantieganger en over de jaren heen zijn er talrijke Europese toeristen bijgekomen, die hetzij deeltijds in hun vakantiewoning verblijven of voltijds aanwezig zijn bvb. om hier van hun pensioen te genieten. Eén van de grootste uitdagingen is echter de taalbarrière. Niet-franstaligen willen graag in contact komen met de plaatselijke bevolking om zo de talrijke bezienswaardigheden en activiteiten in de Medoc te ontdekken. Ook het omgekeerde is waar, Fransen wilen hun talenkennis verdiepen via anderstalige Europeanen. Hier biedt het project verschillende mogelijkheden: men kan met anderen communiceren, samenkomsten voorstellen, gezamenlijk acties ondernemen of zich cultureel engageren.

Een ruggensteuntje is welkom zowel voor de Europeaan die de 1ste stap naar Frankrijk waagt als voor de Fransman die vanuit een andere regio naar de Medoc komt. Een mooi voorbeeld hiervan vindt je op de website: een verslag over een Europese pick-nick in een mooi park, georganiseerd door Médoc Actif, dat de mogelijkheid bood om in een ontspannen omgeving andere mensen te leren kennen en samen aan tafel te genieten van een lekker etentje.

Elke Schwichtenberg/Christian Büttner (Saint-Vivien-de-Médoc), vertaling: Marleen Fillet