Op pad in de Médoc

 

De Médoc, dat is natuurlijk de oceaan, het fijne zand van de stranden en de duinen, de bossen met dennen en eiken, de kastelen met hun gerenommeerde wijngaarden en de Gironde met zijn vissershutjes en hun vierkante visnetten. Maar de Médoc is ook het gebied van het uit het water gewonnen land, van moerassen en van aangeslibde gronden.

Op pad in de Médoc

We doorkruisen dit landschap zonder een speciaal doel, gewoon omdat het licht ons op een dag lokt, ons aantrekt. Want hier, tussen de riviermonding en de oceaan is het licht uniek. Vaak vloeit het 's ochtends over de oevers van de rivier, de wijngaarden en de rietlanden. En op sommige avonden laat het licht de horizon, de oceaan, de duinen en de bossen opvlammen. Hier, in deze betrekkelijk ge?soleerde streek, zijn de afstanden klein. Maar men is toch op reis want het landschap is steeds anders, afhankelijk van het seizoen, de plaats waar men is, de tijd van de dag en het weer. Hier is men steeds onderweg want niets ligt vast, niets blijft steeds gelijk en alles is op elk moment uniek.

Op pad in de Médoc

Voor degenen die er de tijd voor nemen is het allemaal betoverend. Enkele ogenblikken, meestal maar een paar seconden, strijkt het licht over het landschap, verrassend, fascinerend. Natuurlijk, het is geen landschap dat je ontzagwekkend kunt noemen, het is eerder onopvallend. Vooral de drooggevallen stukken land vlak bij de riviermonding geven de indruk van een grote, wilde vlakte met kaarsrechte wegen die nergens lijken te eindigen, met enorme velden waar paarden en kudden runderen overheen trekken. mals zu enden scheinen, mit

Op pad in de Médoc

Maar ook de moerasgebieden bieden een betoverende aanblik. In de winter spiegelen de bomen en het riet zich in het water van de sloten en kanalen en vormen zo in perfecte symmetrie complexe en uitzonderlijke figuren. Gehuld in de ochtendnevel hebben de rietvelden en het water iets mysterieus en po?tisch. Reigers, kieviten, zwanen, wilde eenden, tureluurs en grauwe ganzen hebben hier onverstoord hun leefgebied. Tegen het licht in lijkt het landschap enkele ogenblikken vluchtig op een tekening met Oost-Indische inkt. Een landschap dat men kent uit China of misschien eerder uit Japan. Op die plaatsen maken we graag foto's van de Médoc en delen het landschap niet alleen met allen die van dit s

Bekijk de prachtige foto's op de website Sur les chemins du Médoc en ga zelf op pad om de Médoc te verkennen.

2018 Chemins du Médoc (Montalivet), vertaling: Marius van Deventer