De haven van By

 

carte

By Deze haven ligt bij de monding van het grote kanaal van By, waar het water uit deze kalme stroom zich mengt met de bruisende watermassa’s van de Gironde.

Tijdens de Godsdienstoorlogen lag een Spaans smaldeel hier een nacht voor anker. De soldaten waren door de Spaanse koning hierheen gestuurd om de katholieken te hulp te komen.

Tot het begin van de Tweede Wereldoorlog was de haven van By een belangrijk tussenstation voor de scheepvaart op de Gironde.

Gezegd wordt dat de vrachtschepen vroeger het kanaal van By opvoeren tot aan Couquèques of zelfs tot aan Bégadan, om daar wijn en andere goederen te laden. Tot 1985 was de haven van By ook van betekenis voor de oesterteelt.

De ondergaande zon kleurt het landschap toverachtig rood. Het licht kan ook in de winter erg mooi zijn. Maar nu is het te laat om nog andere havens in de Médoc te op te zoeken. Dat wordt het doel van mijn volgende tocht, dus: tot later.

2013 Simone Casabon (Le Taillan), vertaling: Marius van Deventer