Mensen

De oesters en Garnalen van Philippe Lucet

 

carte
Philippe Lucet

Een onverharde weg van een paar kilometer vanaf de haven van St.Vivien leidt naar het restaurant "La Petite Canau" van Philippe Lucet. Al meer dan twintig jaar staat Philippe in het garnalenseizoen in juli en augustus achter zijn fornuis de vers gevangen garnalen in een flambeerpan rond te scheppen en patat frites te bakken. Het is een fantastisch gezicht om hem aan het werk te zien. Hier kun je ook verse Médoc-oesters krijgen. Het verbod op de oesterteelt in de Médoc, dat was uitgevaardigd omdat er teveel zware metalen in de Gironde zaten, is een paar jaar geleden opgeheven.

Tegenwoordig is het water in de rivier zo schoon dat de lokale bevolking de oude traditie van het oesterkweken weer kon opnemen. Toch moet er nog veel worden gedaan om ervoor te zorgen dat de omgeving van de Gironde voor mens en dier als gezonde leefomgeving behouden blijft. Daar zet Philippe Lucet zich voor in als voorzitter van "Estuaire pour tous" (de Gironde voor iedereen), een vereniging die samen met anderen enkele jaren geleden het project voor de aanleg van een gasterminal - geklasseerd als Seveso 2 - in de haven Le Verdon wist tegen te houden. Lucet beschrijft de doel en de successen van de vereniging als volgt:

"Ons aanvankelijke uitgangspunt was dat de Médoc geen gebied voor de zware industrie moest worden en alle ideeën voor de ontwikkeling van de Médoc zijn vervolgens op dat doel gericht geweest. Het moest de volksvertegenwoordigers en de officiële verantwoordelijken duidelijk worden dat het toerisme in het noordelijk deel van de Médoc een centrale plaats moest blijven innemen, maar dat ook de natuurlijke omgeving behouden moest blijven. Dat was in het begin niet vanzelfsprekend. We hebben gedurende een jaar of drie, vier, een hevige strijd gevoerd totdat we dit probleem op een bevredigende wijze hadden opgelost. Daarbij hebben we onze voorstellen steeds afgestemd op de plannen voor de economische ontwikkeling van de Médoc. Dat is al een groot succes dat we vanaf het begin van onze activiteiten hebben bereikt.

Daarna hebben we de ontwikkeling van een zee-natuurpark in de monding van de Gironde ondersteund. We hebben daar verscheidene jaren intensief aan gewerkt en sinds drie jaar begint dit natuurpark ook werkelijk concrete vorm te krijgen. Nadat we zo nadrukkelijk deel hadden uitgemaakt van de activiteiten rond dit project heeft de prefect ons benoemd in de adviesraad van het bestuur van het park. Dat is heel belangrijk omdat in die raad alle projecten voor het park worden besproken en toestemming van de raad nodig is voor de uitvoering van die projecten."

Om het evenwicht tussen ecologie en economie in een kwetsbaar gebied als dat van de Gironde te behouden zijn mensen als Philippe Lucet en zo mogelijk heel veel leden van de vereniging "Estuaire pour tous" onontbeerlijk. Als u dit initiatief wilt ondersteunen door lid te worden dan vindt u hier een aanmeldingsformulier.

2018 Christian Büttner/Elke Schwichtenberg (Saint-Vivien), vertaling Marius van Deventer