Samen vertalen

 

google analytics Op de Website “Médoc actif” worden teksten gepubliceerd, die door mensen van verschillende nationaliteiten in hun eigen taal worden geschreven. Juist dat is de aantrekkingskracht en ook de waarde van deze site. Omdat niet elke lezer alle talen voldoende beheerst maar vaak wel belangstelling heeft voor een tekst in een voor hem of haar vreemde taal, wordt voorlopig de automatische vertaling met GOOGLE-Translate aangeboden. Dat biedt aanknopingspunten om een indruk van de inhoud van een tekst te krijgen, maar leidt in zijn algemeenheid tot een koeterwaals dat de details en de nuances in de tekst onbegrijpelijk maakt: google-vertaling.

Om tot betere resultaten te komen stel ik voor om een vertalerspool op te richten, die op de volgende manier zou kunnen functioneren:

Zodra lezers hun belangstelling voor een tekst in een voor hen vreemde taal kenbaar maken vraagt de auteur van de tekst aan de leden van de vertaalpool om hulp bij de vertaling. Er zijn in de Médoc genoeg Duits-, Engels- en Nederlands sprekenden (de drie talen, die naast Frans op het ogenblik in “Médoc actif” vertegenwoordigd zijn), die zich in Frankrijk hebben gevestigd en die de Franse taal op zijn minst in beperkte mate beheersen en omgekeerd zijn er in de Médoc ook Fransen, die één van de andere talen enigszins kunnen verstaan. Uit deze kring zouden zich kleine ad hoc groepen kunnen vormen om samen zo’n tekst met hulp, toelichtingen en verklaringen van de auteur te vertalen.

Dat zou een interessante en tegelijk ook leuke bezigheid kunnen worden, temeer daar de taalkundige inspanningen absoluut met enige (of talrijke?) glaasjes rode wijn uit de Médoc ondersteund zouden kunnen worden. Dat zou de intermenselijke betrekkingen zeker verder bevorderen, wat toch al een wens van “Médoc actif”is. En het zou er uiteindelijk toe kunnen leiden dat men meer over iets anders dan zichzelf spreekt.

2015 Guy-Marternus Schneider, vertaling: Marius van Deventer