Jachthoorns in de Rembuch?

 

carte

Rembuché d'Hourtin Rembuché d'Hourtin
Rembuché d'Hourtin Rembuché d'Hourtin

Een groep van jagers, verenigd in de Rembuch? d'Hourtin-Médoc, komt al sinds 35 jaar bijeen voor een gemeenschappelijke jachtpartij, de Rallye Aquitaine-Gironde. De jagers treffen elkaar 's morgens voor de jacht in een ruimte die men de rembuch? noemt. 's Avonds, na de jacht, vindt hier het gemeenschappelijk diner plaats, de zogenoemde apr?s-chasse.

Onder de naam van de jagersvereniging - Rembuch? d'Hourtin-Médoc - heb ik in 2002 een groep van hoornblazers samengesteld. De jaren gingen voorbij en er waren hoogte- en dieptepunten zoals bij alle andere verenigingen. Kort geleden kwam er een grote verandering. Een aantal leden vertrok wegens onenigheid over het een en ander binnen de vereniging en uiteindelijk hadden we begin vorig jaar nog maar vier leden over. Maar in september 2014 kreeg ik een telefoontje van een jonge man die mij vroeg of ik een opfriscursus voor het spelen op de jachthoorn kon geven. Hij bracht ook zijn vrouw en nog een vriend mee, zodat we weer met z'n zevenen waren. We oefenen elke maandagavond en ik geef niet alleen les in de beheersing van het instrument maar ook in harmonieleer en muziektheorie. Iedereen kan leren dit barokke jachtinstrument te bespelen. De jachthoorn wordt gebruikt bij de zogenoemde parforcejacht, dat is een drijfjacht te paard met jachthonden, waarbij gejaagd wordt op herten, ree?n en wilde zwijnen. Op hazen kan men zowel te paard als te voet jagen en dan heb je natuurlijk nog de zogenoemde kleine jacht op bijvoorbeeld konijnen die uitsluitend te voet plaatsvindt.

Elke beweging van het dier kan worden weergegeven met een hoornsignaal. In totaal zijn er 51 van die signalen om de jagers te laten horen wat er precies in het jachtgebied gebeurt. De hoornblazers trekken op in een V-vormige formatie waarbij elke hoorn zijn eigen functie en betekenis heeft.

Wij begeleiden met onze hoorns niet alleen de jacht maar spelen ook bij folkloristische feesten. De jachthoorn is zodanig gekromd dat de klankopening naar achteren is gericht. Dat betekent dat bij openbare uitvoeringen de hoornblazers met hun rug naar het publiek moeten staan. Op de foto's is dat goed te zien.

Tot vorig jaar werd de jachthoorn alleen voor het spelen van jachtmuziek gebruikt, maar sinds kort wordt hij ook officieel gezien als een klassiek muziekinstrument en er is voorgesteld om hem op te nemen in de werelderfgoedlijst van de Unesco. Die erkenning zou de jachthoorn recht doen en wellicht ook de weg openen om andere muziek op dit instrument te gaan spelen.

2018 Claude Boncoeur (Hourtin) - vertaling: Marius van Deventer