De Médoc: Niet alles is zonneschijn

 


carte

De Médoc is voor veel mensen die hierheen getrokken zijn - Fransen uit andere delen van het land en mensen van elders uit Europa - het ideale gebied om te wonen. Klimaat, natuur, manier van leven, wijn, dat alles levert daar een bijdrage aan. Maar er is, zoals overal op onze planeet, geen garantie dat dat zo blijft. Nog niet zo lang geleden was er bijvoorbeeld het plan voor de grootschalige aanvoer en opslag van gas in de haven van Le Verdon, een project dat volgens een richtlijn van de EU (Seveso II) als een groot veiligheidsrisico te beschouwen was. Om dit plan van tafel te krijgen was de inzet nodig van een groot aantal vrijwilligers, die zich hadden verenigd in Estuaire pour tous. Ettelijke demonstraties in 2009 toonden duidelijk aan hoe belangrijk het behoud en de bescherming van deze regio voor de hier levende mensen was en nog steeds is.

centrale nucl?aire Blaye Maar er is nog een veel grotere bedreiging die al veel langer bestaat, om precies te zijn al sinds 1981. Dat is de kerncentrale bij Blaye. Een oude centrale, waar ook in de afgelopen tijd weer een aantal storingen optrad. Die waren steeds opnieuw aanleiding voor hevige protesten, onder meer van de vereniging TCHERNOBLAYE (http://tchernoblaye.free.fr). Dat de centrale aan de overkant van de Gironde ligt en dat de belangrijkste attractie voor toeristen, de zee, daar slechts ogenschijnlijk ver vandaan is, maakt de situatie niet minder riskant. Moet er dan werkelijk eerst iets gebeuren, voordat de mensen, zoals bij Fukushima, wakker geschud worden?

centrale nucl?aire Blaye Kortgeleden was er in Journal de Médoc weer eens iets te lezen over het gevaar van een catastrofe: het rampenplan, dat nu geldt voor een gebied van 10 kilometer rond de centrale, wordt niet uitgebreid tot 80 kilometer rond de centrale, iets dat in verschillende debatten over dit thema werd ge?ist. Tien kilometer, dat is maar net de afstand tot Pauillac. Geen reden voor zorg? Toch schijnt er enige beweging in de zaak te zitten, want in de Europese Unie wordt gesproken over een uitbreiding tot 80 kilometer en misschien kan men ter plaatse een compromis sluiten over bijvoorbeeld 30 tot 40 kilometer? Maar op dit moment bestaat slechts het plan om in geval van een kernramp binnen een straal van 10 kilometer jodiumtabletten uit te delen.

Is die al te makkelijk opzij geschoven zorg over de veiligheid de prijs, die men voor het wonen in de prachtige Médoc betalen moet? En dan lezen we in Der Spiegel (50/2015) dat de Groenen in het Duitse parlement de regering hebben gevraagd zich in Parijs in te zetten voor een onmiddellijke sluiting van de kerncentrale in het Franse Fessenheim dat direct tegen de Duitse grens ligt. Deze centrale is vergelijkbaar met die bij Blaye. Wat dat betreft is het jammer dat Blaye niet ook direct aan de Duits-Franse grens ligt!

2018 Christian Büttner/Elke Schwichtenberg (Saint Vivien), vertaling: Marius van Deventer