Com'in Medoc: contacten leggen ten behoeve van de Médoc

 

comin Médoc Sinds oktober 2013 organiseert Vanessa Carrat van Com?in Medoc eens in de twee maanden verkooptentoonstellingen op bijzondere plaatsen, bij voorbeeld in het Domaine de Nodris in Vertheuil of bij de wijnco?peratie van Uni-Médoc. Met heel verschillende thema?s (zoals milieu, kerstmis, gezondheid, vrije tijd en boeken) worden kunstenaars in de Médoc gestimuleerd hun veelzijdige talenten te ontwikkelen en dat gebeurt in een prettige en gastvrije atmosfeer, die zowel door de exposanten als de bezoekers erg wordt gewaardeerd.

Vanessa Carat Kunstenaars en artisten uit onze streek kunnen elkaar hier ontmoeten en de uitwisseling en samenwerking die daaruit ontstaat opent voor hen de mogelijkheid om nieuwe horizonten te ontdekken. De exposities, die Vanessa met haar grote organisatietalent en haar makkelijke omgang met mensen tot stand brengt zijn het duidelijkste en best ontwikkelde concept van Com?in Medoc.

Met deze vorm van contacten leggen en het bevorderen van de omgang stelt Com?in Médoc zich ook ten doel duidelijk te maken welke kennis en kundigheid in de Médoc aanwezig is en - voor zover die specifiek betrekking heeft op deze streek - verder te ontwikkelen. Onderzocht wordt nog hoe die omgang het best ondersteund kan worden. Het belangrijkste uitgangspunt van Vanessa Carrat en Com?in Médoc is een beeld van de Medoc te schetsen dat overeenkomt met cultuur, de traditie en de historie? Een nieuwe uitdaging voor deze jonge, dynamische vrouw die altijd klaar staat met een lach en die zich met haar uitgebreide netwerk inzet voor de lokale samenleving en de ontwikkeling van de daarin bestaande kennis en kundigheid op verscheidene terreinen.

Com?in Medoc, dat is hartstocht voor de Medoc! www.facebook.com/salonsComInMedoc

2015 Raymond Piombino (Castelnau de Médoc), vertaling: Marius van Deventer