Het behoud van de vuurtoren van Cordouan

 

carte

In het beeld dat wij van de Médoc hebben speelt de vuurtoren van Cordouan een heel belangrijke rol. Ook toen we tijdens onze vele vakanties in de Médoc nog niet veel van deze streek wisten markeerde de vuurtoren voor ons altijd de overgang van het vaste land naar het "paradijs". Het uitzicht vanaf het veer over de monding van de Gironde was een vast punt in onze reis vanuit Duitsland naar de Médoc en het was ondenkbaar dat we dat zouden moeten missen.

Omdat we nu zelf in de Médoc wonen zien we vuurtoren nog maar zelden en hebben andere "kenmerken" van de Médoc de toren verdrongen. Maar bezorgdheid over de toekomst van de toren heeft ons er toe gebracht lid te worden van de vereniging tot behoud van de vuurtoren. Die bezorgdheid heeft plaats gemaakt voor opluchting nu de Franse staat de toren wil voordragen voor de Unesco Werelderfgoedlijst waardoor de zorg voor het behoud van de vuurtoren niet meer uitsluitend op de schouders van een vereniging van vrijwilligers rust.

Onze betrokkenheid bij deze vereniging, die tegenwoordig meer dan 400 leden uit alle delen van de wereld telt, vond zijn oorsprong in de tijd dat er nog onenigheid was over wie de verantwoording voor de toekomst van de toren op zich moest nemen. In die tijd was er ook nog geen sprake van de Unesco. Ons leek het noodzakelijk om ons op een of andere manier in te zetten voor het behoud van de toren en daarom sloten wij ons aan bij de vereniging tot bescherming van de vuurtoren van Cordouan (L'association pour la sauvegarde du phare de Cordouan).

Wij boden aan om een aansprekende website te maken om meer leden te werven. Christian werd korte tijd later gekozen in de conseil d'administration (CA). Ook toen hij in het begin tijdens de vergaderingen nog maar weinig begreep waren er steeds terreinen waarbij hij met zijn kennis en voorstellen voor samenwerking een inbreng had. Wij verzorgden bijvoorbeeld een eerste vertaling van de toelichtingen in het Cordouan-museum. Daardoor ontstond contact met een vuurtorenvereniging uit Hamburg, waarvan de leden werden uitgenodigd voor een bezoek aan Le Verdon en aan de vuurtoren zelf. De Hamburger vereniging reageerde hierop door voorzitter Jean-Marie Calbet uit te nodigen om naar Hamburg te komen.

Cordouan 2
enkele leden van de CA bij de voorbereiding van de
Uitnodigingen voor de algemene vergadering

Later maakten we een aantal video's van gebeurtenissen rond de Corduan en maakten we bijdragen voor onze website Médoc Actif over de vuurtoren. En dan waren er nog de hand- en spandiensten die lichamelijke inspanning vergden, zoals het slepen met tafels en stoelen, het meehelpen bij festiviteiten rondom de vuurtoren van Grave en het restaureren van het intussen aangeschafte transportschip.

Nu de verantwoordelijkheid van de staat bij de organisatie SMIDDEST (Syndicat mixte pour le développement durable de l'Estuaire) en DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) ligt lijkt de toekomst van de Cordouan veilig gesteld. De vereniging concentreert zich nu op het museum en de vuurtoren van Grave. Omdat men de toren van Cordouan alleen van april tot oktober kan bezoeken was het zinvol om in het museum de offici?le videoprojectie van de Cordouan te installeren. Een ander aandachtspunt is de voorbereiding van scholieren op een bezoek aan de vuurtoren. De restauratie van de vuurtoren van Cordouan zal spoedig klaar zijn. Nieuwe jonge leden van de vereniging hebben zich bereid verklaard om actief mee te werken in de conseil d'administration. Daardoor kunnen wij na bijna tien jaar de staf met een gerust gevoel doorgeven.

2018 Christian Büttner/Elke Schwichtenberg (Saint-Vivien), vertaling: Marius van Deventer